Bartosz Startek

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Odbył roczny staż podyplomowy w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu SPZOZ. W 2013 roku przystąpił do krajowego konkursu na rozpoczęcie 6. letniego szkolenia specjalistycznego z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Spośród jedynie dwóch dostępnych miejsc w kraju, rekrutowanych dwa razy do roku, w oparciu o wyniki egzaminu, przyznano mu miejsce specjalizacyjne na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. W 2014 roku przeniósł się na Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, gdzie specjalizuje się w zakresie leczenia złamań trzewioczaszki, chirurgii ortognatycznej, onkologicznej, rekonstrukcyjnej i plastycznej. Po dzień dzisiejszy rozwija tam swoją pasję, a jej owocami jest, między innymi, autorski system narzędzi do przeszczepów kostnych oraz sterowanej regeneracji kostnej produkowany w Portugalii. W 2015 roku odbył stypendium w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Carla Gustava w Dreźnie. W 2016 roku podpisał umowę z Kliniką Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w Gliwicach, gdzie podnosi swoje umiejętności z zakresu chirurgii onkologicznej oraz mikrochirurgii rekonstrukcyjnej (Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski).

– implantologia
– chirurgia szczękowo-twarzowa

Zaufali nam

Umów wizytę