Umów wizytę

Implanty zębów - baza wiedzy i informacji

Powodów utraty zębów jest wiele - urazy mechaniczne, próchnica, patologiczne rozchwianie zębów, choroby przyzębia i inne. W konsekwencji może to prowadzić do zaburzenia samooceny, wycofania, poczucia wstydu. Również nasz układ pokarmowy jest zagrożony. Przy niepełnym uzębieniu trudności przysparza gryzienie, żucie, rozdrabnianie mięsa, owoców, a nawet skorki od chleba. Z tego powodu wzrasta spożycie węglowodanów, a co za tym idzie zaczyna się odkładać tkanka tłuszczowa i tyjemy. Obecnie dostępne są liczne metody umożliwiające odbudowe utraconych zębów. Jedna z nich to IMPLANT-kolokwialnie mówiąc śruba wkręcona w kość imitująca korzeń zęba , stanowiąca podporę do odbudowy korony zęba

Planowanie zabiegu implantacji

Podstawą planowania leczenia implantologicznego jest ocena ilości i jakości biologicznej tkanki kostnej mającej stanowić podłoże dla wszczepu. Decydujący wpływ na te wskaźniki mają między innymi choroby ogólnoustrojowe, traumatyzacja wyrostka podczas usuwania zębów oraz  zanik kości wynikający z braków zębowych. Do oceny tych parametrów nasi implantolodzy wykorzystują stożkową Tomografię komputerowa CBCT, w którą zaopatrzona jest nasza klinika Adental we Wrocławiu.

Odpowiednia ilość kości jest niezbędna dla umieszczenia implantu. U Pacjentów, u których objętość kości jest niewystarczająca, przed wszczepieniem implantu wykonuje się zabieg augumentacji – odbudowy kości.Używamy do tego specjalistycznych materiałów kostnych, kościo-zastępczych lub błon zaporowych. Wybór stosowanych materiałów regeneracyjnych (augumentacyjnych) uzależniony jest od przypadku klinicznego i jego właściwości.

Innym zabiegiem (koniecznym w niektórych przypadkach) poprzedzającym zabieg wszczepienia implantów jest tzw. Sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej). Nisko schodzące zachyłki zatoki szczękowej przy braku wystarczającej ilości tkanki kostnej w szczęce stanowi wskazanie do przeprowadzenia zabiegu sinus lift (czyli podniesienia dna zatoki szczękowej). W procedurze tej kościo-zastępczy materiał zostaje umieszczony nad kostnym ubytkiem (pomiędzy dolną ścianą zatoki szczękowej, a błoną śluzową wyściełającą zatokę) w celu uzyskania poziomego przyrostu kości (wydłużenia wyrostka). Po wykonanym zabiegu okres gojenia trwa około 9 miesięcy i dopiero wtedy można ostatecznie uzupełnić uzębienie.