Augmentacja kości przed zabiegiem implantacji zęba/zębów

Rate this post

Wskazaniem do augumentacji jest zbyt mała ilość tkanki kostnej w następstwie jej zaniku. Stan taki chirurg implantolog ocenia na podstawie badania CBCT  (tomografii komputerowej) wykonywanego w trakcie przygotowywania planu leczenia. Augmentacja kości prowadzi do odbudowy ubytku kostnego, czyli do odtworzenia ilości kości w miejscu, w którym uległa ona zanikowi. Potocznie mówiąc prowadzi do zwiększenia ilości kości.

• Sterowana regeneracja kości

Po delikatnym nacięciu dziąsła i odsłonięciu tkanki kostnej oraz dokładnym oczyszczeniu jej powierzchn,  brak kostny uzupełniany jest za pomocą  materiału kościozastępczego. Materiał zabezpiecza się specjalną membraną pełniąca funkcję ochronną i stabilizującą, dzięki czemu zapewniony jest prawidłowy przebieg gojenia. W naszych gabinetach Adental do ofertau augmentacji wykorzystujemy PRF czyli osocze bogatopłytkowe pozyskane z krwi Pacjenta, dzięki czemu regeneracja oraz odnowa i odbudowa tkanki przebiega zdecydowanie szybciej. Okres gojenia wynosi około 3 miesięcy.

• Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift)

oferta podniesienia dna zatoki szczękowej, obejmuje w większości przypadków, boczne odcinki szczęki. Wraz z wiekiem zatoka szczękowa powiększa swoją objętość, a brak zębów bocznych sprzyja temu zjawisku. W takiej sytuacji ilość tkanki kostnej stanowiącej zaczepienie dla implantów znacznie spada. Wszczepienie wtedy implantu -prosto mówiąc- wkręcenie śrubki w kość, spowodowałoby przebicie się przez  dno zatoki, perforację jej błony, a co za tym idzie liczne powikłania. Podniesienie dna zatoki szczękowej tzw. sinus lift polega na umieszczeniu materiału kościotwórczego między kością wyrostka zębodołowego, a dnem zatoki. Wyróżniamy dwie metody sinus liftu: otwartą i zamkniętą – uzależnione oczywiście od warunków anatomicznych Pacjenta.

• Rozszczepienie wyrostka zębodołowego

Przy zbyt wąskich bocznych odcinkach wyrostka zębodołowego, aby można było wszczepić implant, wykonuje się oferta rozszczepienia wyrostka. Dzięki temu ofertaowi uzyskujemy poszerzanie wyrostka. oferta przebiega w znieczuleniu miejscowym i polega na nacięciu błony śluzowej wyrostka i odsłonięciu kości. Po rozszczepieniu  i odseparowaniu kości (prosto mówiąc po przecięciu i oddzieleniu kości) uzyskuje się szczelinę, w której umieszczamy materiał kościozastępczy, wiórki kostne oraz PRF. W sprzyjających okolicznościach możliwe jest jednoczesne przeprowadzenie implantacji. oferta zakończony jest zamknięciem ranki i założeniem szwów.

Wszystkie ofertai augmentacyjne przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym i poprzedzone są dokładną diagnostyką.

Przed planowanymi ofertaami implantologicznymi złotym standardem jest wykonanie badania CBCT (tomografii komputerowej). Bez tego badania nie da się potwierdzić wskazań do wyżej wymienionych ofertaów. Pełną diagnostykę mogą Państwo wykonać w naszej klinice Adental we Wrocławiu.

 

Zaufali nam

Umów wizytę