Umów wizytę

Etapy leczenia ortodontycznego

  • Pierwszy etap leczenia ortodontycznego obejmuje dokładną diagnostykę. W skład diagnostyki wchodzi badanie stomatologiczne, wykonanie zdjęć rentgenowskich oraz pobranie wycisków, z których technik dentystyczny odlewa modele. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy modeli, zdjęć i wykonaniu odpowiednich, specjalistycznych pomiarów lekarz ortodonta przedstawia pacjentowi plan leczenia.

Wszystkie niezbędne zdjęcia rentgenowskie: pantomograficzne i cefalometryczne możesz wykonać bezpośrednio w naszych klinikach.

  • Drugi etap polega na zamontowaniu aparatu w jamie ustnej pacjenta (przyklejenie zamków ortodontycznych do powierzchni zębów)

Bardzo ważne jest aby przed założeniem aparatu wyleczyć ewentualne ubytki próchnicowe oraz zdjąć kamień nazębny i osad.

  • Następnie pacjent musi regularnie przychodzić na wizyty kontrolne. W przypadku leczenia aparatami stałymi wizyty kontrolne odbywają się średnio raz w miesiącu.
  • Po uzyskaniu pożądanego ustawienia zębów w łuku i prawidłowych kontaktów zgryzowych następuje zdjęcie aparatu stałego. Polega to na usunięciu zamków ortodontycznych oraz resztek kleju ze szkliwa za pomocą specjalistycznych narzędzi. Zalecany jest wtedy także dokładny przegląd stanu zębów, a w szczególności miejsc, na których osadzone były pierścienie oraz przeprowadzenie higienizacji jamy ustnej (piaskowanie i pokrycie zębów fluorem).
  • Ostatnim etapem leczenia jest retencja czyli utrwalenie nabytych efektów leczenia. Może być stała lub ruchoma. Stała polega na przyklejeniu metalowego, cienkiego druciku na zębach od strony podniebiennej lub językowej (retainer), a ruchoma to najczęściej płytka retencyjna lub szyna. Czas trwania retencji uzależniony jest od stanu wyjściowego zębów, stabilności uzyskanego układu oraz wieku pacjenta – im starszy pacjent, tym trudniej utrwalić uzyskane efekty leczenia i tym dłuższy czas retencji.

Proste zęby to nie tylko ładny uśmiech, ale przede wszystkim łatwiejsze dbanie o czystość jamy ustnej i skuteczniejsze zapobieganie próchnicy i paradontozie.