Umów wizytę

Ekstrakcja zęba mądrości – potocznie mówiąc usunięcie, wyrwanie ósemki

Do grupy najczęściej wykonywanych zabiegów stomatologicznych zaliczamy ekstrakcję trzeciego zęba trzonowego – potocznie mówiąc ,,usunięcie, wyrwanie ósemki”. Jednym z powodów ekstrakcji jest niewyrżnięcie zęba w łuku zębowym w określonym czasie. Takie zęby o prawidłowej budowie, umiejscowione całkowicie w kości jak i częściowo pokryte kapturem dziąsłowym nazywamy zębami zatrzymanymi. Zazwyczaj przyczyną takiej sytuacji jest niewystarczająca ilość miejsca w łuku zębowym, nieprawidłowe usytuowanie zawiązka zęba stałego lub zablokowanie przez zęby sąsiednie drogi wyrzynania. Zęby takie powinny zostać usunięte o ile brak przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu .

Skutkiem pozostawienia zębów zatrzymanych mogą być: utrata zębów sąsiednich, uszkodzenie struktur kostnych oraz sąsiadujących anatomicznych, a przede wszystkim stany zapalne przyzębia i zapalenia okołokoronowe – między koroną zęba zatrzymanego a błoną śluzową wytwarza się przestrzeń, która przyczynia się do zalegania resztek pokarmowych i rozwoju bakterii co manifestuje się bólem.

Dopoliczkowo wyrzynające się ósemki kaleczą policzek, wzmagają ryzyko rozwoju próchnicy oraz resorpcji korzeni zęba sąsiedniego, jak również mogą stanowić przyczynę torbieli i zmian nowotworowych. Uzasadnieniem ekstrakcji zębów mądrości jest fakt, że nie spełniają one znaczącej roli w jamie ustnej.

Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykonać zdjęcie RTG: pantomograficzne (panoramiczne, zwane panoramą). Najlepszą metodą diagnostyczną obecnie jest tomografia komputerowa umożliwiająca trójwymiarowe obrazowanie wszystkich struktur twarzoczaszki.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym przewodowym, więc przebiega całkowicie bezboleśnie. Na każdym etapie pacjent informowany jest o kolejnych czynnościach wykonywanych przez lekarza specjalistę.

Na koniec zakładane są szwy w celu zabezpieczenia rany poekstrakcyjnej, które należy ściągnąć zgodnie z zaleceniami. O postępowaniu pozabiegowym pacjent zostaje poinstruowany zarówno ustnie przez lekarza jak i na piśmie w celu zminimalizowania ewentualnych powikłań i odczuć bólowych.